Hide Main content block

Tin trường

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2023-2024

Năm học 2023-2024, là một năm rất đặc biệt đối với thầy và trò trường THPT Đa Phước. Là năm học tiếp tục đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo, tuy gặp nhiều khó...

Kiểm định chất lượng GD

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo