ỦY BAN NHÂN DÂN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       

Số : 3909 /GDĐT-TrH                            Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Về tổ chức cuộc thi Chủ đề dạy học

Sinh học gắn với thực tế địa phương

 

           Kính gửi:

-         Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

-         Hiệu trưởng các trường THPT.

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017, Góp phần đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học; đẩy mạnh việc dạy và học gắn liền với thực tiễn, thực tế thiên nhiên của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi xây dựng chủ đề dạy học Sinh học gắn với thực tế địa phương, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng dự thi: giáo viên Bộ môn Sinh THCS, THPT, TTGDTX trên địa bàn thành phố.
 2. Thời gian nộp chủ đề: từ ngày 25/11 – 25/12/2016
 3. Nội dung và hình thức dự thi:

- Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức Sinh học liên quan đến đa dạng sinh học địa phương; xây dựng các hoạt động giáo dục trải nghiệm thực tế cho học sinh trong quá trình dạy học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực;

- Chủ đề dự thi cá nhân, mỗi giáo viên có thể gửi dự thi 01 hoặc nhiều chủ đề.

- Hồ sơ dự thi gồm có:

+ Thông tin giáo viên được kê khai đầy đủ ( Họ và tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị, thông tin liên lạc (điện thoại và email).

+ Nội dung chủ đề xây dựng bao gồm: tên chủ đề, mục tiêu kiến thức – kỹ năng, mạch kiến thức, tiến trình hoạt động của giáo viên – học sinh, quy trình kiểm tra đánh giá.

+ Giáo án một phần dạy cụ thể của chủ đề dự thi (khuyến khích xây dựng giáo án cho toàn chủ đề, các định được phương pháp dạy học).

+ Tài liệu chủ đề dạy học của giáo viên được xây dựng hoàn chỉnh.

- Mỗi thí sinh dự thi nộp 01 bộ hồ sơ dự thi về phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và Đào tạo (66 – 68 Lê Thánh Tôn, Quận 1) trước 17g00 ngày 25/12/2016 và nộp file về địa chỉ mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (mỗi thí sinh nộp folder nén đặt tên file theoví dụ: thầy Nguyễn QuangVũ đặt tên file là NQ_Vu).

Trong quá trình triển khai, mọi thắc mắc xin liên hệ ông Hồ Tấn Minh – chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, điện thoại 0909881283, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Nhận được văn bản, đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai đến giáo viên ttổ bộ môn Sinh của đơn vị để tham gia cuộc thi.

 

Nơi nhận                                                                   KT. GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC

- Giám đốc (để báo cáo);

- Lưu VP, GDTrH, GDTX.

                                                                                                                 (đã ký)

 

Nguyễn Văn Hiếu

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Lạng Sơn nỗ lực đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, hiệu quả

  Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tiếp tục kiểm tra một số điểm thi và có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lạng Sơn.
 • Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Không để sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn

  Chiều 1/7, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại thành phố Hà Nội. Tại đây, Đoàn đã kiểm tra các điều kiện phục vụ kỳ thi tại Trường THPT Thăng Long, làm việc với Ban Chỉ đạo thi quận Hai Bà Trưng; kiểm tra khu vực in sao đề thi và làm việc với Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội.
 • Hà Nam: 100% học sinh, phụ huynh ký cam kết không vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT

  Sáng 1/7, Đoàn kiểm tra số 1 do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn tiếp tục có chuyến khảo sát, kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại tỉnh Hà Nam. Làm việc với đoàn có ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.