THỜI GIAN DẠY HỌC TRỰC TUYẾN – TỔ NGỮ VĂN

TỪ 30/3-18/4

  1. KHỐI 12.

STT

Họ và tên giáo viên

Lớp dạy

Thời gian dạy

1

Hồ Thị Ngọc Dung

12T5, 12X2

-         Tuần 1 : 8-9 giờ ngày 3/4/2020

 

-         Tuần 2 : 8-9 giờ ngày 10/4/2020

 

-         Tuần 3 : 8-9 giờ ngày 17/4/2020

2

Võ Thị Mỹ Phượng

12T1, 12T7

3

Võ Thị Lang

12T2, 12T4

4

Nguyễn Thị Minh

12T3, 12X1

5

Dương Thị Thường

12T6

 

  1. KHỐI 11.

STT

Họ và tên giáo viên

Lớp dạy

 

1

Võ Thị Mỹ Phượng

11A2

-         Tuần 1 : 8-9 giờ ngày 3/4/2020

 

-         Tuần 2 : 9 – 10 giờ ngày 10/4/2020

 

 

-         Tuần 3 : 9- 10 giờ ngày 17/4/2020

2

Võ Thị Lang

11A1

3

Nguyễn Văn Hiền

11A5, 11A7

4

Nguyễn Thị Minh

11A3

5

Dương Thị Thường

11A4, 11A6

6

Trần Thị An  

11A9

7

Võ Hồng Yến

11A11, 11A13

8

Nguyễn Thúy Ngọc

11A12

9

Nguyễn Thị Thanh Xuân

11A8, 11A10

  1. KHỐI 10.

STT

Họ và tên giáo viên

Lớp dạy

 

1

Hồ Thị Ngọc Dung

10A1

-         Tuần 1 : 10-11 giờ ngày 3/4/2020

 

-         Tuần 2 : 10-11 giờ ngày 10/4/2020

 

-         Tuần 3 : 10-11 giờ ngày 17/4/20

2

Nguyễn Văn Hiền

10A3, 10A5

3

Nguyễn Vinh Hiển

10A4

4

Trần Thị An

10A6, 10A9

5

Võ Hồng Yến

10A7

5

Nguyễn Thị Thanh Xuân

10A2

6

Nguyễn Thúy Ngọc

10A8

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo