I. Một số đề thi bằng A Tin học của Sở Giáo Dục về Excel:

1) DeThi01.xls  (Có bài giải)

2) DeThi02.xls  (Chưa giải)

3) DeThi03.xls  (Chưa giải)

II. Một số bài luyện tập về excel:

1) BT01.xls

4) BT04_TinhDiem1.xls

5) BT05_TinhDiem2.xls

6) BT06_TinhLuong1.xls

7) BT07_TinhLuong2.xls

8) BT08_VlookUp_Right.xls

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo