1. thầy Lê Phú Hải - Hiệu trưởng

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. thầy Ngô Kiến Ý - Phó hiệu trưởng cơ sở vật chất

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. thầy Nguyễn Hồng Châu - Hiệu trưởng nhà trường

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. thầy Lê Phú Hải - Phó hiệu trưởng chuyên môn

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3. thầy Ngô Kiến Ý - Phó hiệu trưởng cơ sở vật chất

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Trường THPT Đa Phước

Địa chỉ D14/410A, Ấp 4 Xã Đa Phước, huyện Binh Chánh, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3.778.1605

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo