LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

(Từ ngày 25/11/2019 đến 30/11/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 25/11/2019

 • Chào cờ và Sinh hoạt CN
 • Thư viện giới thiệu sách
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường.
 • C Ngọc và HS
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 26/11/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

4

Thứ tư, 27/11/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

5

Thứ năm, 28/11/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • GV và HS.
 

6

Thứ sáu, 29/11/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • GV và HS.
 • T Châu

 

7

Thứ bảy,

30/11/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

(Từ ngày 18/11/2019 đến 23/11/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 18/11/2019

 • Chào cờ và Sinh hoạt CN
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 19/11/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • Học chính trị huyện
 • GV và HS.
 • T Ý và T Hải, T Châu

 

4

Thứ tư, 20/11/2019

 • Họp mặt ngày Nhà Giáo Việt Nam 20.11.2019
 • Toàn trường

 

5

Thứ năm, 21/11/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • GV và HS.
 

6

Thứ sáu, 22/11/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • GV và HS.
 • T Châu

 

7

Thứ bảy,

23/11/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • Hoạt động Hướng nghiệp chủ đề tháng 11.
 • GV và HS.
 • GVCN và HS

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

(Từ ngày 11/11/2019 đến 16/11/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 11/11/2019

 • Chào cờ và Sinh hoạt CN
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 12/11/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • Học chính trị huyện
 • GV và HS.
 • T Ý và T Hải

 

4

Thứ tư, 13/11/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • Học chính trị huyện
 • GV và HS.
 • T Châu

 

5

Thứ năm, 14/11/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • Học chính trị huyện
 • GV và HS.
 • T Ý và T Hải
 

6

Thứ sáu, 15/11/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • Học chính trị huyện
 • GV và HS.
 • T Châu

 

7

Thứ bảy,

16/11/2019

 

 • Dạy và học theo TKB
 • Hoạt động NGLL tiết 2 chủ đề tháng 11.
 • Dự lễ kỷ niệm 20.11.2019 huyện Bình Chánh
 • GV và HS.
 • GVCN và HS
 • T Kiến Ý

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

(Từ ngày 16/9/2019 đến 21/9/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 16/9/2019

 • Chào cờ và SHCN.
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 17/9/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • GV và HS.

 

4

Thứ tư, 18/9/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • GV và HS.

 

5

Thứ năm, 19/9/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • GV và HS
 

6

Thứ sáu, 20/9/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • Hội Nghị góp ý kế hoạch năm học 019-2020 cụm Chuyên môn 4 và 2
 • GV và HS.
 • CBSGD và Hiệu trưởng các trường cụm CM 4 và cụm CM 2

 

7

Thứ bảy,

21/9/2019

 • Dạy và học theo TKB
     
 • GV và HS.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

(Từ ngày 09/9/2019 đến 14/9/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 9/9/2019

 • Chào cờ và SHCN.
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 10/9/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • 8g00 Dự tập huấn chủ đề dạy học STEM.
 • GV và HS.
 • T Lê Phú Hải

 

4

Thứ tư, 11/9/2019

 • Dạy và học theo TKB.\
 • Họp TTCM Ngữ văn, Vật lý, Hóa học theo kế hoạch SGD
 • GV và HS.
 • Tổ trưởng CM các tổ theo lịch họp.

 

5

Thứ năm, 12/9/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • Họp Tổ trưởng, Nhóm trưởng Công nghệ, Nghề, GDCD theo kế hoạch SGD
 • GV và HS.
 • Tổ trưởng CM các tổ theo lịch họp.
 

6

Thứ sáu, 13/9/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • Họp Tổ trưởng chuyên môn Anh văn theo kế hoạch SGD
 • GV và HS.
 • T Châu Đức Vượng

 

7

Thứ bảy,

14/9/2019

 • Dạy và học theo TKB
     
 • GV và HS.

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo