LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

(Từ ngày 02/9/2019 đến 07/9/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 2/9/2019

 • Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 3/9/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

4

Thứ tư, 4/9/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

5

Thứ năm, 5/9/2019

 • Lễ Khai giảng Năm học mới 2019-2020
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường.
 • GV và HS.
 

6

Thứ sáu, 6/9/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

7

Thứ bảy,

7/9/2019

 

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

(Từ ngày 26/8/2019 đến 31/8/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 26/8/2019

 • Chào cờ và Sinh hoạt CN
 • Dạy và học theo TKB
 • 14g00 Dự Hội nghị Tổng kết công tác Thanh tra.
 • Toàn trường.
 • GV và HS.
 • T Hiệu trưởng

 

2

Thứ ba, 27/8/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • 8g00 Dự Hôi nghị Sơ kết xây dựng nền QP toàn dân
 • GV và HS.
 • T Ngô Kiến Ý

 

4

Thứ tư, 28/8/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • 7g30 Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công Đoàn SGD
 • GV và HS.
 • Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐ

 

5

Thứ năm, 29/8/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • 8g00 Tổng kết ngành GD huện Bình Chánh.
 • 8g00 Họp giao ban công tác Tài Chánh SGD
 • GV và HS.
 • T Lê Phú Hải.
 • T Hiệu trưởng
 

6

Thứ sáu, 30/8/2019

 • Dạy và học theo TKB.
 • 8g00 Dự Hội nghị tổng kết Công tác Cán bộ SGD
 • GV và HS.
 • T Hiệu trưởng

 

7

Thứ bảy,

31/8/2019

 

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

(Từ ngày 19/8/2019 đến 24/8/2019)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 19/8/2019

 • Chào cờ và Sinh hoạt CN
 • Dạy và học theo TKB
 • Toàn trường.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 20/8/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

4

Thứ tư, 21/8/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

5

Thứ năm, 22/8/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.
 

6

Thứ sáu, 23/8/2019

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

7

Thứ bảy,

24/8/2019

 

 • Dạy và học theo TKB
 • GV và HS.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

(Từ ngày 10/12/2018 đến 15/12/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 10/12/2018

 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn  tập trung Theo Kế hoạch.
 • Giám thị và Học sinh.

 

2

Thứ ba, 11/12/2018

 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn  tập trung Theo Kế hoạch.
 • Giám thị và Học sinh.

 

4

Thứ tư, 12/12/2018

 • Học sinh Nghỉ ôn bài
 • GV và HS.

 

5

Thứ năm, 13/12/2018

 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn  tập trung Theo Kế hoạch.
 • Giám thị và Học sinh.
 

6

Thứ sáu, 14/12/2018

 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn  tập trung Theo Kế hoạch.
 • Giám thị và Học sinh.

 

7

Thứ bảy,

15/12/2018

 

 • Học sinh Nghỉ.
 • GV và HS.

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

(Từ ngày 03/12/2018 đến 08/12/2018)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 03/12/2018

 • Chào cờ, Sinh hoạt chủ nhiệm.
 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn không tập trung heo Thời khóa biểu
 • GVCN và HS.
 • GV và HS.
 • GV và HS.

 

2

Thứ ba, 04/12/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn không tập trung heo Thời khóa biểu
 • GV và HS
 • GV và HS.

 

4

Thứ tư, 05/12/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn không tập trung heo Thời khóa biểu
 • GV và HS.
 • GV và HS.

 

5

Thứ năm, 06/12/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn không tập trung heo Thời khóa biểu
 • GV và HS
 

6

Thứ sáu, 07/12/2018

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn không tập trung heo Thời khóa biểu
 • GV và HS.
 • GV và HS.

 

7

Thứ bảy,

08/12/2018

 

 • Dạy và học theo Thời khóa biểu.
 • Kiểm tra học kỳ 1 các môn không tập trung heo Thời khóa biểu
 • GV và HS.
 • GV và HS.

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo