LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (26/04/2021-01/05/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

26/04/2021

 • chào cờ, khen HSG Olympic
 • kiểm tra HK2 các môn không tập trung
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 27/04/2021

 • dạy theo TKB
 • kiểm tra HK2 các môn không tập trung
 • Toàn trường.

 

4

Thứ tư, 28/04/2021

 • dạy theo TKB
 • kiểm tra HK2 các môn không tập trung
 •  Toàn trường

 

5

Thứ năm, 29/04/2021

 • dạy theo TKB
 • kiểm tra HK2 các môn không tập trung
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

30/04/2021

 • nghỉ lễ
 

 

7

Thứ bảy,

01/05/2021

 • nghỉ lễ
 

8

chủ nhật,

02/05/2021

   

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32 (19/04/2021-24/04/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

19/04/2021

 • chào cờ, lễ giỗ Tổ
 • dạy theo TKB
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 20/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường.

 

4

Thứ tư, 21/04/2021

 • nghỉ lễ

 

 

5

Thứ năm, 22/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

23/04/2021

 • dạy theo TKB
 
 • Toàn trường

 

7

Thứ bảy,

24/04/2021

 • dạy theo TKB
 
 • Toàn trường

8

chủ nhật,

25/04/2021

   

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31 (12/04/2021-17/04/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

12/04/2021

 • chào cờ
 • dạy theo TKB
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 13/04/2021

 • dạy theo TKB
 • 13:30, họp HĐSP
 • Họp chi bộ
 • Toàn trường.
 • HĐSP
 • Chi bộ

 

4

Thứ tư, 14/04/2021

 • dạy theo TKB
 • kiểm tra chéo hồ sơ
 • Toàn trường
 • thầy ý, thầy Duy, cô Phạm Thị Ngọc, thầy Sơn

 

5

Thứ năm, 15/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

16/04/2021

 • dạy theo TKB
 • 10g00, tiếp đoàn kiểm tra hồ sơ
 
 • Toàn trường
 • các bộ phận liên quan

 

7

Thứ bảy,

17/04/2021

 • dạy theo TKB
 • HĐ NGLL 
 
 • Toàn trường

8

chủ nhật,

18/04/2021

   

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30 (05/04/2021-10/04/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

05/04/2021

 • chào cờ
 • dạy theo TKB
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 06/04/2021

 • dạy theo TKB
 • 13:30, họp HĐSP
 • Họp chi bộ
 • Toàn trường.
 • HĐSP
 • Chi bộ

 

4

Thứ tư, 07/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường

 

5

Thứ năm, 08/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

09/04/2021

 • dạy theo TKB
 
 • Toàn trường

 

7

Thứ bảy,

10/04/2021

 • dạy theo TKB
 • HĐ NGLL 
 
 • Toàn trường

8

chủ nhật,

11/04/2021

   

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (29/03/2021-03/04/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

29/03/2021

 • chào cờ
 • dạy theo TKB
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 30/03/2021

 • dạy theo TKB
 • họp với Huyện Ủy
 • Toàn trường.
 • thầy Hải

 

4

Thứ tư, 31/03/2021

 • dạy theo TKB
 • họp với Huyện Ủy
 • Toàn trường
 • thầy Hải

 

5

Thứ năm, 01/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

02/04/2021

 • dạy theo TKB
 
 • Toàn trường

 

7

Thứ bảy,

03/04/2021

 • dạy theo TKB
 • HĐ NGLL 
 • dự khai mạc hội thao ANQP
 
 • Toàn trường
 • Toàn trường
 • thầy Ý

8

chủ nhật,

04/04/2021

   

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo