LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

(Từ ngày 28/8/2017 đến 02/9/2017)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 28/8/2017

 • Chào cờ, sinh hoạt lớp
 • Dạy và học theo TKB
 • Dự lớp Bồi dưỡng nâng cao Nghiệp vụ KTNB 2017-2018
 • toàn trường
 • HS và GV
 • HiệuTrưởng.

 

 

2

Thứ ba, 29/8/2017

 • Dạy và học theo TKB
 • Dự lớp nâng cao Nghiệp vụ KTNB 2017-2018
 • Dự Lễ tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017-2018.(HBC)
 • HS và GV
 • Hiệu Trưởng

 

 

 • T Ngô Kiến Ý

 

4

Thứ tư, 30/8/2017

 • Dạy và học theo TKB.
 • Hội Nghị Tổng kết Công đoàn 2016-2017
 • HS và GV
 • Cô Ngô Tuyết Diệp

 

5

Thứ năm, 31/8/2017

 • Dạy và học theo TKB.
 • 13g30 Họp Tổ Trưởng Chuên môn
 • HS và GV
 • Hiệu Trưởng, P HTrưởng, TTCM

 

6

Thứ sáu, 01/9/2017

 • Dạy và học theo TKB.
 • Tiết 1, 2 tập dượt lễ Khai giảng
 • HS và GV
 • HS và GV

 

7

Thứ bảy,

02/9/2017

 • NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH
 • Toàn trường

 

                                                                             NGÔ KIẾN Ý