LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (15/03/2021-20/03/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

15/03/2021

 • Chào cờ
 • SHCN
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 16/03/2021

 • dạy học theo TKB
 • Kiểm tra các môn không tập trung
 • Toàn trường.

 

4

Thứ tư, 17/03/2021

 • dạy học theo TKB
 • Kiểm tra các môn không tập trung
 • Toàn trường

 

5

Thứ năm, 18/03/2021

 • dạy học theo TKB
 • Kiểm tra các môn không tập trung
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

19/03/2021

 • dạy học theo TKB
 • Kiểm tra các môn không tập trung
 
 • Toàn trường

 

7

Thứ bảy,

20/03/2021

 • dạy học theo TKB
 • Kiểm tra các môn không tập trung
 
 • Toàn trường

8

chủ nhật,

21/03/2021

   

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo