LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29 (29/03/2021-03/04/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

29/03/2021

 • chào cờ
 • dạy theo TKB
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 30/03/2021

 • dạy theo TKB
 • họp với Huyện Ủy
 • Toàn trường.
 • thầy Hải

 

4

Thứ tư, 31/03/2021

 • dạy theo TKB
 • họp với Huyện Ủy
 • Toàn trường
 • thầy Hải

 

5

Thứ năm, 01/04/2021

 • dạy theo TKB
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

02/04/2021

 • dạy theo TKB
 
 • Toàn trường

 

7

Thứ bảy,

03/04/2021

 • dạy theo TKB
 • HĐ NGLL 
 • dự khai mạc hội thao ANQP
 
 • Toàn trường
 • Toàn trường
 • thầy Ý

8

chủ nhật,

04/04/2021

   

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo