Các môn click vào link bên dưới để xem nội dung

Văn  Sử
Toán Địa
GDCD
Hóa Tin học
Anh  
Sinh  công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

Trân trọng mời GV-NV nhà trường xem và thực hiện

(click vào tên 2 tập tin dưới để download về)

01.tai_lieu_tap_huan_chuan_gv_csgdpt

02.tai_lieu_tap_huan_chuan_hieu truong

 

Các em học sinh xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 03/12/2018 (update 2/12/2018)

tại đây

Các em học sinh xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 12/11/2018

tại đây

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo