Các em học sinh xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 12/11/2018

TẠI ĐÂY

THỜI KHÓA BIỂU 24/09/2018

1) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi sáng áp dụng từ 24/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

2) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi chiều áp dụng từ 24/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

3) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi sáng áp dụng từ 24/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

4) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi chiều áp dụng từ 24/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

THỜI KHÓA BIỂU 03/09/2018

1) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi sáng áp dụng từ 03/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

2) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi chiều áp dụng từ 03/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

3) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi sáng áp dụng từ 03/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

4) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi chiều áp dụng từ 03/09/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

THỜI KHÓA BIỂU 20/08/2018

1) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi sáng áp dụng từ 20/08/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

2) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên GV buổi chiều áp dụng từ 20/08/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

3) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi sáng áp dụng từ 20/08/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

4) Các em HS và quý thầy cô xem TKB tên môn buổi chiều áp dụng từ 20/08/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

THỜI KHÓA BIỂU 12/03/2018

1) Các em học sinh xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 12/03/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

2) Quý Thầy Cô xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 12/03/2011 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo