7:30, ngày 28/10/2021 trường THPT Đa Phước chuẩn bị chu đáo đón hs của trường về tiêm ngừa

 

Nhà trường chuẩn bị máy rữa tay ngay cổng ra vào

 

Hình ảnh PH chờ HS

 

HS tại phòng chờ tiêm

 

HS khai báo thông tin trước khi tiêm

 

HS chờ nhập thông tin lên hệ thống

 

GV tổ Tin hỗ trợ công tác nhập liệu (cô Nhung - cô Xuân - cô Ngọc)

 

HS ở phòng đó huyết áp

 

HS tại phòng chờ sau tiêm

 

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo