Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2022, Trường THPT Đa Phước tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lưu Thiên Đức,  Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh,  cùng toàn thể viên chức, người lao động của nhà trường.

Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường năm 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023; báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2021 - 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2022-2023; báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2021-2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023. Thông qua hội nghị, đã có nhiều tham luận tham gia góp ý thiết thực vào kết quả thực hiện các mặt công tác của Nhà trường năm 2021-2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022-2023.

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo