Một số hình ảnh trong buổi lễ tổng kết sáng ngày 20/05/2023

Thầy Lê Phú Hải - Bí thư chi bộ - HT nhà trường báo cáo thành tích

 

văn nghệ chaò mừng văn nghệ chaò mừng văn nghệ chaò mừng
     
Khen tổ công đoàn xuất sắc Khen cá nhân có thành tích công đoàn xuất sắc Khen gv bồi dưỡng hsg cấp TP
Khen gv bồi dưỡng hsg cụm 4 Khen gv có thành tích thể thao Khen HSG
Khen HSG Khen HSG Khen HSG

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo