Các công văn và biểu mẫu về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên.

Thầy cô nhấp chuột vào mục "Tải về" để xem nội dung tương ứng

Thông tư 26/2012/BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
Thông tư 20/2011/BGĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông Tải về
Biểu mẫu đánh giá bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tải về
Biểu mẫu tham khảo Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tải về
Các mô-đun bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (mật khẩu mở đọc file: 123456) Tải về
   

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo