Các công văn và biểu mẫu về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Thầy cô nhấp chuột vào mục "Tải về" để xem nội dung tương ứng

Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông Tải về
Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông (Ban hành theo TT 30/2009/TT-BGDĐT) Tải về
Hướng dẫn số 660/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 09/02/2010 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại GV trung học theo TT 30/2009/TT-BGDĐT Tải về
Biểu mẫu Phiếu đánh giá giáo viên theo chuẩn Tải về
Biểu mẫu Phiếu đánh giá giáo viên của Tổ chuyên môn, của Hiệu trưởng Tải về
 Các tiêu chí và minh chứng cho Phiếu đánh giá giáo viên theo chuẩn Tải về

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo