Công văn số 588GDĐT-TC

Công văn số 588GDĐT-TC ngày 27/2/2018 của Sở GD&ĐT về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Tệp đính kèm tại đây

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo