click vào đây để xem

- Tiêu đề: QUI CHẾ DÂN CHỦ 
- Số/ký hiệu: 
- Ngày ban hành: 06/09/2016
- Người ký: Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Châu 
- Trích yếu: Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị 
- Nội dung: (xem nội dung ở trang nội bộ thptdaphuoc)

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo