- Tiêu đề: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG 
- Số/ký hiệu: 
- Ngày ban hành: 17/08/2017
- Người ký: Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Châu 
- Trích yếu: Chiến lược phát triển nhà trường 2017 và tầm nhìn đến 2020 
- Nội dung: (xem nội dung ở trang nội bộ thptdaphuoc)

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo