- Tiêu đề:KẾ HOẠCH GIÁM THỊ 
- Số/ký hiệu: 14/KHHT-ĐP 2017
- Ngày ban hành: 01/08/2017
- Người ký: Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Châu 
- Trích yếu: Kế hoạch giám thị 2017-2018 
- Nội dung: (xem nội dung ở trang nội bộ thptdaphuoc)

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo