- Tiêu đề:KẾ HOẠCH CHỐNG LƯU BAN, BỎ HỌC 
- Số/ký hiệu: 18/KHHT-ĐP 2017
- Ngày ban hành: 01/08/2017
- Người ký: Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Châu 
- Trích yếu: Kế hoạch chống lưu ban.bỏ học 2017-2018
- Nội dung: (xem nội dung ở trang nội bộ thptdaphuoc)

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo