UỶ BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
            Số :   227/GDĐT-TrH              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  24 tháng 01 năm 2017

        Về họp triển khai chuyên môn

 các bộ môn HK2 năm học 2016 - 2017

 

                        Kính gửi :

                                               - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện;

                                               - Hiệu trưởng các trường THPT.

 

            Thực hiện kế hoạch năm học 2016 – 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp sơ kết học kì I, triển khai phương hướng nhiệm vụ chuyên môn học kì 2 năm học các bộ môn cấp THCS và THPT theo lịch cụ thể như sau :

 

 1. TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

1

Ngữ văn

14 giờ 00

Thứ Tư, ngày

08/02/2017

Hội đồng bộ môn, Chuyên viên và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THCS Lê Quý Đôn

9B Võ Văn Tần

Phường 6 Quận 3

2

Công nghệ nông nghiệp và chuyên đề nông nghiệp

14 giờ 00

Thứ Năm, ngày 09/02/2017

Giáo viên công nghệ 7 THCS

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

3

Sinh học và chuyên đề Sinh

8 giờ 00

Thứ Sáu, ngày

10/2/2016

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng bộ môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

4

Hoạt động NGLL và trải nghiệm sáng tạo

14 giờ 00

Thứ Bảy, ngày 11/2/2017

Phó Phòng phụ trách NGLL quận huyện, hội đồng bộ môn, Phó Hiệu trưởng THCS phụ trách

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bĩnh Khiêm

Phường Bến Nghé Quận 1

5

Âm nhạc

8 giờ 00

Thứ Bảy, ngày 11/02/2017

Chuyên viên và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THCS Huỳnh Khương Ninh

61 Huỳnh Khương Ninh Phường Đa Kao Quận 1

6

Mỹ thuật

9 giờ 30

Thứ Bảy, ngày

11/02/2017

Chuyên viên và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THCS Huỳnh Khương Ninh

61 Huỳnh Khương Ninh Phường Đa Kao Quận 1

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

7

Giáo dục thể chất

8 giờ 00

Thứ Bảy,ngày 

11/02/2017

Chuyên viên và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

8

Toán

14 giờ 00

Thứ Ba, ngày

14/02/2017

Chuyên viên và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

9

Tin học

14 giờ 00

Thứ Ba, ngày 

14/02/2017

Chuyên viên và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo, TTKTTHHN Quận huyện

THPT Chuyên

Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ Phường 4 Quận 5

 

10

Lịch sử

10 giờ 00

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

Chuyên viên, Hội đồng bộ môn và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

11

Địa lí

8 giờ 00

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

Chuyên viên và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Trần Quang Khải

343D Lạc Long Quân Phường 5 Quận 11

12

Vật lý

10 giờ 00

Thứ Tư, ngày 15/02/2017

Phụ trách chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo, Giáo viên mạng lưới

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bĩnh Khiêm Phường Bến Nghé Quận 1

13

Hoá học

14 giờ 00

Thứ Tư, ngày 15/02/2017

Chuyên viên, Hội đồng bộ môn và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Nguyễn Thượng Hiền

 544 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Tân Bình

14

Công nghệ, Nghề phổ thông

9 giờ 30

Thứ Năm, ngày

16/02/2017

Chuyên viên, giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo và đại diện Ban Giám Đốc TTKTTHHN Quận huyện

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm

147 Pasteur Phường 6 Quận 3

15

Nghề làm vườn, trồng trọt

8 giờ 00

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

Giáo viên dạy nghề làm vườn THCS

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

16

Nghề chăn nuôi, nuôi cá

14 giờ 00

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

 

Giáo viên dạy nghề chăn nuôi, nuôi cá THCS

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

17

Giáo dục Công dân

10 giờ 00

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

Chuyên viên và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bĩnh Khiêm Phường Bến Nghé Quận 1

18

Tiếng Anh

10 giờ 00

Thứ Sáu,ngày 

17/02/2017

Chuyên viên và giáo viên mạng lưới Phòng Giáo dục và Đào tạo

THPT Nguyễn Thị Diệu

12 Trần Quốc Toản, phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

 1. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

1

Công nghệ nông nghiệp và chuyên đề nông nghiệp

8 giờ 00

Thứ Năm, ngày 09/02/2017

Giáo viên công nghệ 10 THPT

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

2

Sinh học và chuyên đề sinh

14 giờ 00

Thứ Sáu, ngày 10/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn, Hội đồng bộ môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

3

Hoạt động NGLL và trải nghiệm sáng tạo

14 giờ 00

Thứ Bảy, ngày 11/2/2017

Phó Hiệu trưởng phụ trách và Trợ lý Thanh niên

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bĩnh Khiêm

Phường Bến Nghé Quận 1

4

Giáo dục quốc phòng và an ninh

8 giờ 00

Thứ Bảy, ngày

11/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

5

Giáo dục thể chất

9 giờ 30

Thứ Bảy, ngày 11/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

6

Toán

8 giờ 00 

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

7

Lịch sử

8 giờ 00

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

8

Địa lí

8 giờ 00

Thứ Ba, ngày 14/02/2017

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn

THPT Trần Quang Khải

343D Lạc Long Quân Phường 5 Quận 11

9

Tin học

8 giờ 00

Thứ Ba, ngày 

14/02/2017

Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn, phụ trách nghề tin học GDTX

THPT Chuyên

Lê Hồng Phong

235 Nguyễn Văn Cừ

Phường 4 Quận 5

STT

Bộ môn

Thời gian

Thành phần tham dự

Địa điểm

10

Vật lý

8 giờ 00

Thứ Tư,ngày 

15/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bĩnh Khiêm

Phường Bến Nghé Quận 1

11

Ngữ văn

8 giờ 00

Thứ Tư, ngày 15/02/2017

Hội đồng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn

THPT Lê Quý Đôn

110 Nguyễn Thị Minh Khai Quận 3

12

Hoá học

8 giờ 00

Thứ Tư, ngày 

15/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Nguyễn Thượng Hiền

 544 Cách Mạng Tháng 8, Phường 4, Tân Bình

13

Công nghệ, Nghề phổ thông

8 giờ 00

Thứ Năm,ngày

16/02/2017

Tổ trưởng môn Công nghệ, Nghề phổ thông

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp

Lê Thị Hồng Gấm

147 Pasteur Phường 6 Quận 3

14

Nghề làm vườn, trồng trọt

8 giờ 00

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

Giáo viên dạy nghề làm vườn THPT

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

15

Nghề chăn nuôi, nuôi cá

14 giờ 00

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

Giáo viên dạy nghề chăn nuôi, nuôi cá THPT

THPT Marie Curie

159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Quận 3

16

Giáo dục Công dân

8 giờ 00

Thứ Năm, ngày 16/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Trưng Vương

3 Nguyễn Bĩnh Khiêm

Phường Bến Nghé Quận 1

17

Tiếng Anh

8 giờ 00

Thứ Sáu,ngày 

17/02/2017

Tổ trưởng chuyên môn

THPT Nguyễn Thị Diệu

12 Trần Quốc Toản, phường 8, Quận 3, Hồ Chí Minh

 

       Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị cử người tham dự đông đủ, đúng thành phần.

 

 1. GIÁM ĐỐC

                                                                         TRƯỞNG PHÒNG GDTrH

Nơi nhận

- Như trên;

- Ban Giám đốc ‟để báo cáo”                                                  Đã kí

- Lưu : VP, GDTrH.

                                                                                                 

                                                                                       Lê Duy Tân

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Lạng Sơn nỗ lực đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, hiệu quả

  Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tiếp tục kiểm tra một số điểm thi và có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lạng Sơn.
 • Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Không để sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn

  Chiều 1/7, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại thành phố Hà Nội. Tại đây, Đoàn đã kiểm tra các điều kiện phục vụ kỳ thi tại Trường THPT Thăng Long, làm việc với Ban Chỉ đạo thi quận Hai Bà Trưng; kiểm tra khu vực in sao đề thi và làm việc với Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội.
 • Hà Nam: 100% học sinh, phụ huynh ký cam kết không vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT

  Sáng 1/7, Đoàn kiểm tra số 1 do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn tiếp tục có chuyến khảo sát, kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại tỉnh Hà Nam. Làm việc với đoàn có ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.