KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN

 

1. Thời gian thực hiện và nội dung chương trình

 • Thời gian bắt đầu 30/03/2020 đến 19/04/2020
 • 02 tiết / tuần
 • Đối tượng giảng dạy: học sinh khối 12 năm học 2019 – 2020
 • Chương trình giảng dạy: SINH 12
 • Nội dung cụ thể: Các dạng bài tập chương I, II và III.
 • Trọng tâm:Tóm lược bài dạy, chủ yếu ôn tập & luyện tập.
 • Sử dụng app Zoom Cloud Meetings

2. Tài liệu & thiết bị học tập

 • Tài liệu: Sách giáo khoa & Đề cương Sinh 12 HKI
 • Thiết bị : Máy tính, Laptop, Ipad hoặc điện thoại có cài đặt app Zoom Cloud Meetings và có kết nối với internet / 4G

3. Giáo viên

 • Giáo viên dạy theo đơn vị lớp mình phụ trách, cụ thể như sau:
 • Thầy Phương : 12T2, 12T4 & 12T6
 • Thầy Giống: 12T3 & 12T5
 • Cô Diễm: 12T1 & 12T7

Lịch giảng dạy cụ thể

Stt

Giáo Viên

Ngày

Thời gian

lớp

Nội dung

y/c đối với hs

Meeting ID:

1

Lâm Văn Giống

07/4/2020

9h00 - 11h00

12T3 và 12T5

Ôn lại các dạng bài tập chương I. Sau buổi học cho học sinh khoảng 10 bài tập về nhà.

SGK & đề cương học tập. làm bài tập theo yêu cầu trong buổi học và sau buổi học

3422556686

 

 

14/4/2020

9h00 - 11h00

12T3 và 12T5

Ôn lại các dạng bài tập chương II. Sau buổi học cho học sinh khoảng 10 bài tập về nhà.

SGK & đề cương học tập. làm bài tập theo yêu cầu trong buổi học và sau buổi học

3422556686

2

Nguyễn Văn Phương

07/4/2020

9h00 - 11h00

12T2, 12T4 và 12T6

Ôn lại các dạng bài tập chương I

SGK & đề cương học tập. làm bài tập theo yêu cầu trong buổi học và sau buổi học

8463075440

 

 

14/4/2020

9h00 - 11h00

12T2, 12T4 và 12T6

Ôn lại các dạng bài tập chương II

SGK & đề cương học tập. làm bài tập theo yêu cầu trong buổi học và sau buổi học

8463075440

3

Phạm Thị Ngọc Diễm

07/4/2020

9h00 - 11h00

12T1 và 12T7

Ôn lại các dạng bài tập chương I. Sau buổi học cho học sinh khoảng 10 bài tập về nhà.

SGK & đề cương học tập. làm bài tập theo yêu cầu trong buổi học và sau buổi học

442065083

 

 

14/4/2020

9h00 - 11h00

12T1 và 12T7

Ôn lại các dạng bài tập chương II. Sau buổi học cho học sinh khoảng 10 bài tập về nhà.

SGK & đề cương học tập. làm bài tập theo yêu cầu trong buổi học và sau buổi học

442065083

 

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo