I. Tài liệu tóm tắt tin học A:

1) Hệ điều hành

2) Word

3) Excel

II. Tài liệu chi tiết:

4) Tin học đại học cần thơ

5) Word đầy đủ

6) Word (BGD)

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo