KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN

 

1.Thời gian thực hiện và nội dung chương trình

 • Thời gian bắt đầu 30/03/2020 đến 18/04/2020
 • 04 tiết / tuần
 • Đối tượng giảng dạy: học sinh khối 12, 11, 10 năm học 2019 – 2020
 • Chương trình giảng dạy: Toán 12, 11, 10
 • Nội dung cụ thể: Ôn tập giữa học kỳ 2 và kiến thức của tuần 23, 24, 25
 • Trọng tâm:Tóm lược bài dạy, chủ yếu ôn tập & luyện tập.
 • Sử dụng app Zoom Cloud Meetings

2. Tài liệu & thiết bị dạy  và học tập

 • Tài liệu: Sách Toán 12, 11, 10 & Tài liệu học tập môn Toán 12, 11, 10 HKII và các file Power Point sửa Ôn tập giữa HK2 cả 3 khối.
 • Thiết bị : Máy tính, Laptop, Ipad hoặc điện thoại có cài đặt app Zoom Cloud Meetings và có kết nối với internet / 4G; Mic, Webcam, …

3. Giáo viên

 • Giáo viên dạy theo đơn vị lớp mình phụ trách, cụ thể như sau:
 • Cô Tuyết Diệp: 12T2, 12T5 và 11A12
 • Thầy Linh : 12T4 & 12X2; 11A3, 5.
 • Cô Cẩm Châu: 12T1 & 12T3 & 10A3
 • Cô Ngọc Loan: 12T7 & 11A4, 6, 11
 • Cô Trọng Chinh: 12T6 & 12X1; 11A13
 • Thầy Phát: 11A1; 10A2, 4.
 • Cô Quỳnh: 11A7; 10A6, 8
 • Cô Hà Thi: 11A2; 10A1, 5.
 • Thầy Phước: 11A9
 • Thầy Giao Bôi: 11A8, 10; 10A7, 9.

4. Yêu cầu đối với học sinh:

 • Cài phần mềm zoom, chuẩn bị tai nghe, diện thoại, laptop có két nối mạng
 • Xem trước SGK & Tài liệu học tập và các file Power Point sửa câu trắc nghiệm ôn giữa HK2.

5. Lịch giảng dạy cụ thể

 

Stt

Giáo Viên

Ngày

Thời gian

Lớp

Nội dung

1

Ngô Tuyết Diệp

Thứ Tư, Năm, Sáu (theo TKB Sáng của trường)

7h00 đến 11h30

12T2

Tuần 23, 24: Bài 2 – chương 3-Giải tích : Tích phân & C3-B1-Hình: Hệ tọa độ trong không gian; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C3-B2 -GT: Ứng dụng của tích phân trong hình học & C3-B2-Hình: Phương trình mặt phẳng; Kết hợp ôn giữa HK2

12T5

11A12

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

2

Lê Hoàng Linh

Thứ 2, 4, 6

18h30 -19h30

11A3

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

19g30 -20h30

11A5

Thứ 3, 5, 7

18h00 -19h00

12T4

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

 

19g00 -20h00

12X2

3

Nguyễn Thị Cẩm Châu

Thứ 2, 4

10h00 -11g30

12T1

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

8h30 -10h00

12T3

Thứ 3, 5

10h00 -11h30

10A3

Tuần 23:C4-B3-Đại: Dấu của nhị thức bậc nhất & C2-B3-Hình:Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Tuần 24:C4-B4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn & Ôn chương 2 (Hình học)

Tuần 25: C4-B5: Dấu của tam thức bậc hai & Ôn chương 2 (Hình học)

4

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Thứ 2, 4

9h00 -10h30

12T7

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Thứ 2, 4

19h00 -20h30

11A4

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Thứ 3, 5

9h00 -10h30

11A6

Thứ 3, 5

19h00 -20h30

11A11

5

Hồ Trọng Chinh

Thứ 4, 6

9h00 -10h30

12X1

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Thứ 2, 4

9h00 – 10h30

12T

Thứ 2, 6

7h30 – 9h00

11A13

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

6

Đinh Tấn Phát

Thứ 2, 3, 4, 5

10g00- 10g45

11A1

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Thứ 2, 3, 4, 5

10g45- 11g30

10A2

Tuần 23:C4-B3-Đại: Dấu của nhị thức bậc nhất & C2-B3-Hình:Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Tuần 24:C4-B4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn & Ôn chương 2 (Hình học)

Tuần 25: C4-B5: Dấu của tam thức bậc hai & Ôn chương 2 (Hình học)

Thứ 2, 3, 4, 5

13g00- 13g45

10A4

7

Nguyễn Thị Quỳnh

Thứ 3, 7

19g00- 20g30

11A7

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Thứ 2, 6

17g00- 18g30

10A6

Tuần 23:C4-B3-Đại: Dấu của nhị thức bậc nhất & C2-B3-Hình:Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Tuần 24:C4-B4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn & Ôn chương 2 (Hình học)

Tuần 25: C4-B5: Dấu của tam thức bậc hai & Ôn chương 2 (Hình học)

Thứ 2, 6

19g00- 20g30

10A8

8

Nguyễn Thị  Hà Thi

Thứ 2, 5

13g30- 15g00

10A1

Tuần 23:C4-B3-Đại: Dấu của nhị thức bậc nhất & C2-B3-Hình:Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Tuần 24:C4-B4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn & Ôn chương 2 (Hình học)

Tuần 25: C4-B5: Dấu của tam thức bậc hai & Ôn chương 2 (Hình học)

Thứ 3, 6

13g30- 15g00

10A5

Thứ 4, 7

13g30- 15g00

11A2

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

9

Huỳnh Bá Phước

Thứ 2, 4, 6

10g00- 11g00

11A9

Tuần 23, 24: C4-B2-ĐS-GT: Giới hạn của hàm số &

C3-B1-Hình: Vec tơ trong không gian + C3-B2- Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

Tuần 25: C4-B3: Hàm số liên tục & C3-B2-Hình: Hai đường thẳng vuông góc; Kết hợp ôn giữa HK2

10

Nguyễn Giao Bôi

 

 

11A8

Gửi file bài tập qua email, HS làm xong gửi bài giải qua mail ( 2 bài / 1 tuần)

 

 

11A10

 

 

 

10A7

 

 

 

10A9

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Lạng Sơn nỗ lực đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, hiệu quả

  Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Ngô Thị Minh dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 5 Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tiếp tục kiểm tra một số điểm thi và có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo thi tỉnh Lạng Sơn.
 • Chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Không để sơ suất nhỏ gây hậu quả lớn

  Chiều 1/7, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo quốc gia khảo sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại thành phố Hà Nội. Tại đây, Đoàn đã kiểm tra các điều kiện phục vụ kỳ thi tại Trường THPT Thăng Long, làm việc với Ban Chỉ đạo thi quận Hai Bà Trưng; kiểm tra khu vực in sao đề thi và làm việc với Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội.
 • Hà Nam: 100% học sinh, phụ huynh ký cam kết không vi phạm quy chế thi tốt nghiệp THPT

  Sáng 1/7, Đoàn kiểm tra số 1 do Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn tiếp tục có chuyến khảo sát, kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2022 tại tỉnh Hà Nam. Làm việc với đoàn có ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.