Hide Main content block

Tin trường

Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2022

Lễ kết nạp đảng viên mới năm 2022

Ngày 15/3/2022, Chi bộ trường THPT Đa Phước đã tiến hành Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 02 quần chúng ưu tú Phạm Thị Ngọc và Nguyễn Thanh Hiền. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Phú Hải, Bí thư...

TKB áp dụng ngày 14/3/2022

click vào đây để xem

Kiểm định chất lượng GD

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo