LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33 (26/04/2021-01/05/2021)

STT

THỜI GIAN

NỘI DUNG

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐIỀU CHỈNH

GHI CHÚ

1

Thứ hai, 

26/04/2021

 • chào cờ, khen HSG Olympic
 • kiểm tra HK2 các môn không tập trung
 • Toàn trường.
 • Toàn trường.

 

2

Thứ ba, 27/04/2021

 • dạy theo TKB
 • kiểm tra HK2 các môn không tập trung
 • Toàn trường.

 

4

Thứ tư, 28/04/2021

 • dạy theo TKB
 • kiểm tra HK2 các môn không tập trung
 •  Toàn trường

 

5

Thứ năm, 29/04/2021

 • dạy theo TKB
 • kiểm tra HK2 các môn không tập trung
 • Toàn trường
 

6

Thứ sáu, 

30/04/2021

 • nghỉ lễ
 

 

7

Thứ bảy,

01/05/2021

 • nghỉ lễ
 

8

chủ nhật,

02/05/2021

   

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo