THỜI KHÓA BIỂU 01/01/2018

1) Các em học sinh xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 01/01/2018 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

2) Quý Thầy Cô xem THỜI KHÓA BIỂU áp dụng từ 01/01/2011 tại đây.

(Nhấp chuột vào chữ "tại đây" để xem và download về)

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo