Trân trọng mời GV-NV nhà trường xem và thực hiện

(click vào tên 2 tập tin dưới để download về)

01.tai_lieu_tap_huan_chuan_gv_csgdpt

02.tai_lieu_tap_huan_chuan_hieu truong

 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo