Các em HS đến trường lúc 7:30 ngày 1/8/2022 để ban tư vấn chọn tổ hợp của nhà trường hướng dẫn chi tiết

Các em tập trung tại sân trường để được thầy Hiệu trưởng - Lê Phú Hải sinh hoạt những điểm quan trọng, sau đó sẽ được hướng dẫn về phòng tư vấn
Các em xem danh sách TẠI ĐÂY 

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo